Linux

Nextcloud Kurulum ve Ayarları

Nextcloud

Nextcloud Kurulum ve Ayarları

Nextcloud Nedir?

Nextcloud, Dropbox’a benzeri, açık kaynak kodlu, kendi kendine barındırılan bir dosya paylaşımı ve ortak çalışma platformudur. Nextcloud Medya oynatıcı, takvim ve iletişim yönetimi ile birlikte geliyor.
Nextcloud, ekstra modül ve uygulamalar aracılığıyla geliştirilebilir ve tüm büyük platformlar için masaüstü ve mobil uygulamalarada sahip bir yazılımdır.

Nextcloud Kurulum ve Ayarları.

Öncelikle Centos7 işletim sistemine sahip olan sunucuya PHP ve Apache’yi kurmamız gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda repolarımızı ayarlıyoruz.

Nextcloud Kurulum ve Ayarları

# yum install epel-release yum-utils
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
# yum-config-manager --enable remi-php72

 

Şimdi Apache ve PHP 7.2 sürümü ve gerekli diğer bileşenler  için kurulumu başlatıyoruz.

# yum install httpd php php-gd php-json php-mysql php-curl php-mbstring php-intl php-mcrypt php-imagick php-xml php-zip

 

Mysql Database Oluşturma

NextCloud SQLite, PostgreSQL, ve Mysql ile çalışabilmektedir. Sunucunuzda hangisi yüklü ise bunu kullanabilirsiniz veya bizim bu makalede anlattığımız gibi MariaDB üstünde kullanmak isterseniz aşağıdaki URL’den MariaDB Kurulumunu yaparak Database oluşturma adımına geçebilirsiniz.

# mysql -u root -p

Yeni bir Database oluşturun adınada ”nextclouddb” yapın.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextclouddb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Bu Database için ”nextclouduser” adında bir kullanıcı oluşturarak ”nextclouddb” Database ine yetkilendirmesini yapın.

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON nextclouddb.* TO 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'change-with-strong-password';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

MariaDB’den çıkış yapın.

MariaDB [(none)]>EXIT;

CentOS 7 üstünde bilindiği üzere firewall açık olarak gelmektedir Firewall ayarlarınız için aşağıdaki komutları mutlaka yapmanız gerekiyor veya firewall’ı komplede kapatabilirsiniz.

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
# firewall-cmd --reload

Şimdi sırada Nextcloud’u sunucumuza download edelim ve kurulumlara başlayalım.

# wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-15.0.5.zip

İndirdiğiniz dosyayı /var/www altına açalım.

# unzip nextcloud-15.0.5.zip -d /var/www/

Gerekli izinleri verelim

# chown -R apache: /var/www/nextcloud

Apache Ayarları

Apache üstünde gerekli dosya ve klasör ayarlarını yapalım.

# nano /etc/httpd/conf.d/nextcloud.conf

Configurasyon aşağıdaki gibi olmalıdır.

Alias /nextcloud "/var/www/nextcloud/"

<Directory /var/www/nextcloud/>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All

<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>

SetEnv HOME /var/www/nextcloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud

</Directory>

Servisleri restart edelim.

# systemctl restart httpd

Nextcloud u artık tarayıcı üstünden kurabilirsiniz.

http://www.netteyemek.com/nextcloud

 

Tarayıcı sizi otomatik olarak NextCloud kurulumuna başlamanız gereken NextCloud kurulum sayfasına yönlendirecektir.
Yönetici bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre), tüm belgelerinizin kaydedildiği veri klasörü konumunu ve veritabanı bilgilerini girin.
Kurulumu tamamla düğmesine tıklayın; kurulum işlemi tamamlandıktan sonra yönetici kullanıcısı olarak giriş yapmış Nextcloud panosuna yönlendirileceksiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu