Teknoloji

Teknolojinin Faydaları Nelerdir?

Teknoloji, modern dünyanın en önemli unsurlarından biridir. Öyle ki çoğu kez teknolojinin gelişmişliği uygarlığın gelişmişliği ile eş tutulur. Teknoloji en basit tanımı ile insanlığın çevresini geliştirmek ve denetlemek için geliştirdiği tüm araç, gereç ve bunun bilgisine verilen addır. Tanımdan da anlaşıldığı üzere teknoloji, birçok alanı kapsayan insanlığa birçok fayda sağlayan unsurdur. Toplumlar, ilerlemek ve daha rahat yaşam sürmek için teknolojiyi aktif olarak kullanılır ve gelecek yaşam koşullarını bu unsur etrafında için geliştirirler. Günümüzde kullanılan ve geliştirilen akıllı ev sistemler, akıllı arabalar, akıllı telefonlar, yazılımlar, bilgisayar programları ilerleyen ve de gelişen teknolojinin ürünleridir.

Teknolojinin Eğitime Faydaları 

Teknoloji birçok alanda kullanılan kapsamlı bir unsurdur. Özellik olarak doğa, fizik ve matematik gibi bilgilerin pratik uygulamalarını bünyesinde barındırır. Onun bu yapısı eğitim, sağlık, eğlence, sanayi, endüstri gibi birçok alanda aktif olarak kullanılmasını sağlar. Bunlardan eğitim, teknolojinin gün geçtikçe daha çok yararlanılan alanlarından biridir. Teknolojinin eğitime faydaları saymakla bitmemek birlikte genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  1. Erişim kolaylığı ve kapsayıcılığına olanak vermesi: Teknolojinin eğitime sağladığı en büyük katkılardan biri kolay, ücretsiz ve hızlı şekilde istenilen bilgilere erişim sağlamasıdır. Bununla birlikte tez, makale, bilgi ve kitap gibi bilgi ve öğrenme mataralarının yanı sıra herhangi bir ülkenin herhangi bir ders, kurs ve videolarına ulaşım imkânı sağlar. Onun bu yönü coğrafyayı ortadan kaldırarak dünyadaki bilgilere yerinde erişme olanağı sağlar.
  2. Maliyet tasarrufu sağlaması: Dokunulabilir bilgilere ulaşma adına emek ve maliyet harcanır. Bu maliyetler ihtiyaç ve taleplere göre artar. Teknolojik gelişme ve dijitalleşme ile birlikte birçok öğrenim materyaline ücretsiz ya da daha az ücretle ulaşım sağlanır. Teknolojinin bu yönü eğitimde bilgiye olanağı arttırdığı gibi çevreci yapısıyla da önem arz eder.
  3. Mesleki ve kişisel alanda sürekli gelişim imkânı sunması: Teknoloji eğitimde öğrencilere büyük fırsat tanıdığı gibi öğretmenler içinde kendilerini geliştirme imkânı tanır. Sürekli gelişen ve dönüşen dünya da eğitim teknik ve yöntemleri de değişime ve gelişime uğrar. Bu durumda rehber pozisyonunda olan öğretmen aldığı mesleki eğitiminin yanı sıra değişime uyumluk sağlamak için kendini mesleki ve kişisel olarak geliştirme mecburiyetindedir. Bu açıdan teknolojik gelişmeler ile öğretmen gerek çevrimiçi eğitim programları gerekse güncel materyallere ulaşım imkânı bulur. 
  4. Anında ve otomatik geri bildirim imkânı sunması: Teknolojinin her geçen gün ilerleyip gelişmesi eğitim teknolojisi alanında görülür. Çeşitli uygulama ve programlarla öğrencilerin bilgilerinin ölçülüp değerlendirildiği gelişmeler bu duruma örnek verilebilir. Öğrenciler bu uygulamalarla bir soru üzerinde ne kadar zaman geçirdiğini kaç hatası olduğunu ve hangi konularda eksik olduğu gibi verilere anında ulaşarak eksikliklerini tanıma imkânı yakalar. 

5. Kolay taşınabilir kaynak ve materyal sunması: Teknoloji; tablet, telefon ve bilgisayar gibi araçlarla kitap, defter gibi ağır materyal taşınmasının önüne geçme imkânı verir. Bu yönü ile kullanıcılarına kolay ve her yere taşınabilir bilgi imkânı sunar.

 

Teknolojinin Zararları 

Bilgi çağının en büyük yapı taşlarından biri olan teknoloji yanlış ve kötü niyet kullanımı ile kullanıcılarına ve ondan etkilenen diğer kişilere zarar verebilmektedir. Teknolojinin zararları, kullanıma ve niyete bağlı olarak kişinin yaşına, kullanımına ve ona maruz kalan kitleye göre değişim gösterir. Bu durumlara uğramamak için teknolojiyi doğru ve yerinde kullanmak gerekir. Bununla birlikte teknolojinin özelliklerini ve kullanım amaçlarını doğru anlamak teknolojinin zararları konusunda önem arz eder. Teknolojinin genel olarak zararları şu şekilde sıralanabilir:

  1. Sağlık sorunlarına sebebiyet vermesi: Teknolojik aletler doğru kullanılmadığı takdirde insan vücudunda kalıcı ve geçici olmak üzere bir dize soruna yol açar. Özellikle televizyon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerin başında geçirilen yanlış zaman, duruş ve yer kişinin sağlık durumunu olumsuz etkiler. Göz hastalıkları, duruş bozuklukları, vücudun çeşitli yerlerinde oluşan ağrı ve yorgunluk gibi durumlar yanlış kullanım sonrası oluşabilecek sağlık durumlarına örnek verilebilir. Bununla birlikte özellikle yaş durumuna göre oluşabilecek psikolojik sağlık sorunlarına da dikkat çekmek gerekir. Bu sebeple küçük çocuklarda teknoloji kullanımı belli yaşa kadar ebeveyn kontrolünde olmalıdır.
  2. Kişileri toplumdan uzaklaştırarak toplum izolasyonuna sebebiyet vermesi: Teknoloji başında geçirilen zaman ve uğraş normalin üstüne çıktığında kişileri toplumdan uzaklaştırarak yalnızlaştırabilir. Özellikle bilgisayar oyunları, sosyal medya gibi mecralar kişilere toplumdan uzak yeni bir gerçeklik algısı yaşatabilir.
  3. Bağımlılık sorunları oluşturması: Teknolojinin doğru kullanılmadığı zamanlarda kişide öz denetim mekanizması çökebilir. Bu durumda kişi kendi iradesi dışında teknolojik araçlarla zaman geçirebilir ve yokluğunda yoksunluk durumuna girebilir.
  4. Gizlilik ve mahremiyet sorunu oluşması: Teknoloji kötü niyetle kullanıldığında kişilere zarar verebilir. Özellikle sosyal medya gibi uygulamalarla dağılan kişisel bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Bu durumda kişiler kendilerini teknoloji ortamında nasıl muhafaza edebileceğini ve bu durumlar yaşandığında haklarını nasıl arayabileceklerini öğrenimleri gerekir. 

Dijital Dönüşüm

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu